PUBLIKACIJE

IZDAVAČKA DELATNOST

     "Arhimedes" ima sopstvenu izdavačku delatnost. Stvoreno je i publikovano na stotine naslova priručne literature za učenike i nastavnike. Osim časopisa "Matematički zabavnik" (u izdavanju časopisa "Arhimedes" nastao je duži prekid), treba pomenuti ediciju tematskih brošura, tzv. "materijali za mlade matematičare", zbirke zadataka i testova iz matematike, knjige iz istorije srpske matematike, didaktičke materijale, kolekciju postera i razglednica velikih matematičara i dr.
     Cene publikacija date su u cenovniku.
     Evo podrobnijih podataka o "Arhimedesovim" publikacijama. Za publikacije koje nisu ovde opisane podatke (opise) možete naći na našem drugom sajtu www.mislisa.rs u rubrici Knjižara.

1. MALA ZBIRKA ZANIMLjIVIH MATEMATIČKIH ZADATAKA ZA "IZOŠTRAVANjE UMA"
(200 zadataka sa rešenjima)

          Priručnik za ljubitelje matematike od 9 do 99 godina, a naričto za učenike IV, V i VI raz. OŠ. Svojevrsni "matematički bukvar" za sve koji žele da uče matematiku kroz lepe zadatake (redovna i dodatna nastava, matematičke sekcije i pripreme za takmičenja). matematička knjiga kod nas. U prodaji je dvadeseto izdanje.

2. MATERIJALI ZA MLADE MATEMATIČARE

          Razrađene teme za dodatnu nastavu i slobodne matematičke aktivnosti u OŠ i SŠ (ovde IX - XII razred znači I - IV razred SŠ).
1. Šah i matematika (zbirka mat. šah. glavolomnih zadataka), V - X raz.
2. Neobična aritmetika (uvod u kongruencije po modulu), VI - X raz.
3. Šta je veće? (Metode upoređivanja veličina), zbirka reš. zadataka V- X raz.
4. Elementi topologije (popularno o grafovima i dr.), V- X raz.
5. Pitagorini brojevi (sa zbirkom zadataka), VII - XII raz.
6. Dirihleov princip (zbirka rešenih zadataka), V - XI raz.
7. Prava i kružnica (zbirka rešenih konstruktivnih zadataka), V - IX raz.
8. Kombinatorna geometrija (zbirka zadataka sa rešenjima), VI - XII raz.
9. Nelinearne Diofantove jednačine (razne metode, zbirka), VIII - XII raz.
10. Metoda lažne pretpostavke (kroz rešene zadatke), V-XII raz.
11. Različiti načini rešavanja zadataka I (zadaci iz geometrije), VI - X raz.
12. Različiti načini rešavanja zadataka II (zadaci iz kretanja), VI - X raz.
13. Zbirka nestandardnih zadataka iz trigonometrije (sa reš.), X - XII raz.
14. Ravni preseci prizme i piramide, VIII-XII .
15. Školski praktikum: zadaci sa škol. matemat. takmičenja I V r. OŠ (1976-2003)
16. Školski praktikum: zadaci sa škol. matemat. takmičenja V raz. OŠ (1976-2003
17. Školski praktikum: zadaci sa škol. matemat. takmičenja VI raz. OŠ (1976-2004)
18. Logički zadaci sa "Arhimedesovih" mat. turnira OŠ (1976-2003) sa rešenjima
19. Volim matematiku. Nestandardni zadaci - problemi "teških situacija", I deo (IV i V r.)
20. Volim matematiku. Nestandardni zadaci - problemi "teških situacija", II deo (V i VI r.)
21. UH, LEPOG LI ZADATKA! Zbirka zad. sa "Arhimedesovih" matematičkih turnira OŠ - po razredima (sa rešenjima), (IV-VIII r.).
22. UH, LEPOG LI ZADATKA! Zbirka zad. sa "Arhimedeseovih" mat. turnira SŠ sa sa rešenjima: 3 zbirke ( I, II, III - IV r.).
23. LAVIRINTI. Zbirka zadataka za učenike OŠ (enciklopedija od 180 lavirinata).
24. Kombinatorni zadaci u slici i reči (za mlađe razrede OŠ)
25. Đak prvak voli matematiku (radionica za đake prvake)
26. Matematika za mlađe razrede OŠ: 100 nestandardnih zadataka: I, II, III, IV deo
27. Matematika. Mali tekstualni zadaci za I, II, III raz.OŠ
29. Volim matematiku- "Teške situacije", I deo (IV i V r.)
30. Volim matematiku- "Teške situacije", II deo (V i VI r.)
31. Računarstvo I - Izabrane teme (tri teme), OŠ i SŠ.
32. Računarstvo I I - Izabrane teme (dve teme), OŠ i SŠ.
33. Računarstvo I I I - Aplikativni obrazovni kompjuterski programi, zbirka zadataka (62 zadatka - programa), OŠ i SŠ.
34. Računarstvo IV - Grafika i kombinatorna geometrija na računaru - zbirka zadataka (64 zadatka - programa), OŠ i SŠ.
35. Računarstvo V - Obrada teksta i tabela na računaru (zbirka zadataka), (8 zadatka - programa), OŠ i SŠ.
36. Računarstvo VI - Matemat.-programer. glavolomke (mozgalice), OŠ i SŠ.
37. Računarstvo VII - Algoritmi i njihova konačnost (na primerima), SŠ.

3. BIBLIOTEKA "MATEMATIČKA TRIBINA"

1. Individualizovana nastava (matematika), iskustva iz prakse (D. Trešnjak)
2. Rešavanje iracionalnih nejednačina (akademik M.Marjanović).
3. Problem trisekcije ugla (B. Čabrić)
4. Beseda o četvrtoj dimenziji (M. Miletić)
5. Paradoksi i sofizmi u matematici (M. Miletić)
6. Tablica množenja (D. Trifunović)
7) Uloga nastavnika u vrednovanju rada učenika (M. Vilotijević)

4. NASTAVNI PROGRAMI MATEMATIKE ZA OSNOVNU I SREDNjE ŠKOLE

     a) Program matematike za OSNOVNU ŠKOLU - jedna knjiga (I?VIII raz.), Prečišćeni tekst programa, posle svih korekcija 1996-2001 (bez uputstva za primenu), izdanje 2002. godine. Za ovaj program važi "Uputstvo za primenu programa" iz Programa štampanog 1996. godine (jer u tom uputstvu nije bilo značajnijih izmena).
     b) Program matematike za GIMNAZIJE (M1-M3) - jedna knjiga.
     v) Programi matematike za STRUČNE ŠKOLE (programi M1-M14) - jedna knjiga.
     Svi programi su sa didaktičko-metodičkim uputstvom i važećim normativom nastavnih sredstava. Knjige su prikladnog formata, praktične za korišćenje.

5. SLIKE VELIKIH MATEMATIČARA, FIZIČARA I DRUGIH NAUČNIKA

     a) Zidne slike (posteri) formata A4: Pitagora, Arhimed, Galilej, Dekart, Paskal, Njutn, Gaus, Lobačevski, M.P.Alas, Tesla. Pogodne za kabinete, radne sobe i sl.
     b) Razglednice: Pitagora, Euklid, Arhimed, Đ.Bruno, Galilej, Paskal, Getaldić, Bošković, Dekart, Lajbnic, Njutn, Gaus, Ojler, Ajnštajn, M.P.Alas, Tesla i Vuk Karadžić. Pogodne za dopisivanje, čestitke, albume.
     v) Talon sa sličicama velikih matematičara (42 sličice, format talona A5). Pogodno za albume i sl.           Povodom 400-godišnjice rođenja velikana ljudske misli - Dekarta, izdali smo 1996. godine (prvi put kod nas) njegovu sliku u koloru (poster i razglednicu), prema portretu iz Luvra. Takođe smo izdali poster i razglednicu u koloru M.P.Alasa prema portretu koji je izradio slikar Uroš Predić, a nalazi se u SANU.

Pitagora.jpg images/Gaus.jpg images/Lajbnic.jpg Arhimed.jpg Njutn.jpg Alas.jpg

6. TESTOVI IZ MATEMATIKE

sa rešenjima i ključevima za bodovanje


          Najkompletnija ponuda pravih (proverenih i standardizovanih) testova iz matematike za OŠ. Odličan nastavni materijal ali i za kvalifikacioni ispit za upis u SŠ (bez obzira koji je model u pitanju).
     a) Godišnji (finalni) testovi po razredima (IV - VIII) - varijante TM, M, T;
     b) Test osnovnih znanja iz matematike (T-OZM) za VIII r.- inventarski test koji pokriva celokupno gradivo matematike u OŠ;
     v) Kompleti testova (kontrolnih zadataka) po programskim celinama (KZM) za VII i VIII r.OŠ: KZM-VII (8 testova) i KZM-VIII (6 testova);
     g) Opšte uputstvo za primenu testova iz matematike.
     Za svaki od testova i KZM štampane su posebne sveske rešenja sa ključevima za bodovanje.

7. ZBIRKA TESTOVA IZ MATEMATIKE (ZTM) SA DODATKOM (KTM-95)
za pripremanje kvalifikacionog ispita za upis u srednje škole

      Komplet koji čini ZTM sa dodatkom KTM-95 sadrži 25 testova sa oko 500 zadataka : svi testovi sa kvalifikacionih ispita 1990-1995. godine, pripremni testovi za kvalifikacioni ispit i testovi po razredima (sa rešenjima i ključevima za bodovanje).
      Bez obzira što je promenjen model kvlifikacionog ispita (sa izdavanjem zbirke zadataka koju je pripremilo Ministarstvo prosvete), nepodeljeno je mišljenje stručne javnosti da ove naše publikacije i dalje predstavljaju najsadržajniji komplet testova sa primerenim zadacima za stvarno učenje matematike, a samim tim i za uspešno pripremanje kvalifikacionog ispita. Uostalom, u Zbirci zadataka za kvalifikacioni ispit 1998. godine bilo je čak 66 zadataka koji su bukvalno preuzeti iz naše "Narandžaste zbirke" (što nigde nije pomenuto), dok se u objavljenoj Zbirci za KI 1999. nalazi oko 80 zadataka iz naše zbirke testova (u nekim zadacima numerički podaci su malo promenjeni). Među zadacima na kvalifikacioniom ispitu u junu i avgustu 1996-1998.g. bilo je više zadataka iz našeg kompleta, jer su se, valjda, nametnuli svojom primerenošću. Isti je slučaj i sa zbirkom za kvalifikacioni ispit 2000-2002 godine. Autor svih testova u našoj "Narandžastoj zbirci" je B. Marinković.

8. MATEMATIKA. Prva desetica u slici i reči (S.Biljali)

      Radni listovi (16+1). Pogodno za učenje brojeva prve desetice (čitanje, pravilno pisanje, upoređivanje, sabiranje, oduzimanje). Primena je jednostavna i ne zahteva gotovo nikakva objašnjenja. Za rad u vrtiću u školi kod kuće. Lako, brzo, jednostavno, zabavno. Za predškolce, đake prvake, učitelje, roditelje, vaspitače. Štampano u dva formata: A4 (21 cm h 29 cm) i B5 (17 cm h 24 cm).

9. MATEMATIKA KAO IGRA 1
za učenike nižih razreda osnovne škole

         Priredili: dr Mirko Dejić, Stanimir Vuković i Slobodan Vuković. U knjizi je većina zadataka i priloga koji su objavljivani u časopisu "Kockica". Iz sadržaja: Zanimljivi i šaljivi zadaci. Zanimljiva geometrija, igre palidrvcima. Magične figure. Razne mozgalice. Matematičke priče. Iz istorije matematike (popularno o velikanima matematike i dr.). Odabrani zadaci za proveru školskog znanja (po razredima: I?IV r.). Rešenja. Obilje duhovitih ilustracija.

10. MATEMATIKA KAO IGRA 2
Priručnik za učenike starijih razreda osnovne škole

      Ova knjiga je nastavak knjige pod istim naslovom za učenike nižih razreda osnovne škole, koju je “Arhimedes” objavio 2001. godine.U ovoj knjizi su uglavnom zadaci koji su objavljivani u časopisu “Ravan” (za učenike starijih razreda osnovne řkole). Taj časopis je izlazio u Pančevu u periodu 1996(1998. godine.
     Knjiga sadrži: zanimljive matematičke zadatke za razne uzraste, matematičke igre, priče, crtice iz istorije matematike, kontrolne testove za proveru stečenog znanja iz matematike (odabrani zadaci iz gradiva za redovnu nastavu, po razredima i temama). Ova knjiga uči učenike da pravilno i logički misle (naravno, ukoliko oni to žele i ulože odgovarajući trud). Za sve zadatke dati su odgovori (rezultati).
      Knjiga je namenjena prvenstveno učenicima V-VIII razreda osnovne řkole koji vole matematiku i žele da, igrajući se, uživaju u reřavanju zanimljivih i često neobičnih zadataka, ali može biti od koristi i svim ostalim ljubiteljima matematike.
      Pogodna i za nagrade.

11. POČETNA NASTAVA GEOMETRIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI
Metodički pristup

     Sadržaj ove knjižice čini uvodno predavanje dr Mirka Dejića na Trećem "Arhimedesovom" republičkom seminaru za učitelje o nastavi matematike u mlađim razredima osnovne škole (11. februara 2004. godine), u okviru osnobvne teme: Uh, ta geometrija!
Iz sadržaja: Uvod. Kratakistorijski pregled razvoja geometrije. Geometrijsknje figure. Geometrijski pojmovi. Kognitivne mogućnosti dece i metodički postupci za formiranje geometrijskih pojmova.

12. ZBIRKE ZADATAKA IZ MATEMATIKE
za I, VI, VII i VIII r. OŠ

          Grupa autora (Lj.Vuković - B.Jevremović - J.Ćuković), u redakciji B. Marinkovića. Zbirke su usaglašene sa važećim programom matematike i imaju niz prednosti u odnosu na druge (po strukturi, kvalitetu i broju zadataka). Sadrže veliki broj raznovrsnih zadataka (1300-1500). Skoro za sve zadatke data su rešenja, uputstva ili rezultati. Na početku svakog poglavlja (teme) dat je odgovarajući podsetnik (neophodni izvodi iz teorije), tako da su zbirke pogodne za samostalni rad učenika, za redovnu nastavu i dodatni rad. Do sada su imale više izdanja i nekoliko izdavača. KMM "Arhimedes", kao novi izdavač, pripremio je još kvalitetnije prerađeno i dopunjeno izdanje sve četiri zbirke, koje su izašle iz štampe u decembru 1998. god. Krajem 2000, a tokom 2001, 2002, 2003. i 2004. godine štampana su nova izdanja.

13. Specijalna ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE
za VI razred osnovne škole

     Autori: dr Đorđe Dugošija i Stojan Veličković. Zbirka je usaglašena sa važećim programom matematike ali predstavlja nešto sasvim novo među školskim udžbenicima i priručnicima iz matematike, kako po pristupu, tako i po izboru i strukturi zadataka (u svakom poglavlju zadaci su dati u tri grupe: A - za sve učenike, B - za bolje učenike, C - za najbolje učenike). Za sve zadatke (a ima ih preko 1000) dati su odgovori, uputstva ili kompletna rešenja. Neka rešenja su uzor kao treba rešavati zadatke. U svakom poglavlju zadacima prethode neophodne definicije, činjenice i drugi elementi "teorije", tako da ova knjiga predstavlja kombinaciju udžbenika i zbirke zadataka, pa može služiti kako za redovnu i dodatnu nastavu tako i za samostalan rad učenika. Razvijanje matematičkog mišljenja je glavni cilj ove zbirke. Zbirka je izašla iz štampe u oktobru 1998.

14. MATEMATIKA ZA ZNATIŽELjNE - Zanimljivi članci i zadaci

          Ovu knjigu, pravi kaleidoskop raznih matematičkih sadržaja, prvenstveno zadataka (neki u vidu zanimljivih priča ili igara).napisali su B.Simić i D.Milošević. Za sve zadatke, a njih je preko 300, data su rešenja. U njoj je matematika za svakoga, prvenstveno za učenike starijih razreda OŠ i srednjoškolce. Za učenje i rekreaciju. Pogodna za nagrade.

15. PRODUBNICE MATEMATIČKE (S. Prešić i dr.)

          U ovoj knjizi se na srednjoškolskom gradivu, kroz zadatke, pokazuje kako se razne ideje savremene matematike mogu prosto i plodonosno "posaditi" i u nastavi upotrebiti. Pri tome se, "logičkim skroziranjem", proniče u mnoga pitanja, ukazuje na moguća uopštenja, šire i dublje se proniče u "matematička bića".
          Ova knjiga nije ni klasični udžbenik, ni zbirka zadataka, ni metodički priručnik, ni..., a istovremeno je sve to zajedno.
          Nastavnici koji budu proučili PRODUBNICE, verovatno će posle toga nastavu izvoditi drugačije - bolje, u skladu sa dobijenim idejama i uzorima. A njih je mnogo.
          Knjiga je namenjena onima koji predaju matematiku, kao i onima koji matematiku uče, a žele da uđu u suštinu pitanja koja ih muče. Pogodna za nagrade.

16. MATEMATIKA POMAŽE MATEMATICI (M.Šarić)

          Riznica nestandardnih zadataka (uglavnom sa matematičkih takmičenja srednjoškolaca), sa neobičnim, originalnim, duhovitim rešenjima. Na najbolji način je ilustrovana povezanost između pojedinih područja matematike, te će doprinositi razvijanju stvaralačkog matematičkog mišljenja. Namenjena je mladim matematičarima srednjih škola za dadatni rad i pripremanje za matematička takmičenja, njihovim profesorima i drugim ljubiteljima matematike. Pogodna za nagrade.

17. MATEMATIČKO-ISTORIJSKI MOZAIK
POGLED U MATEMATIKU ANTIKE (sa zbirkom "starih" zadataka) (S. Nedović)
NOVO

     Ova knjiga nije sveobuhvatan naučni vodič kroz istoriju matematike, već nešto bliže širem krugu čitalaca: to je mozaik ideja, činjenica i prikaza rasta matematike; predstavlja autorov pogled na glavne tokove razvoja prvenstveno antičke matematike. Pri tome se evo- lucija pojedinih ideja i teorija prati i dalje - sve do modernog doba. Ova knjiga čitaocu pomaže da obnovi i obogati svoje matematičko znanje. Obiluje i zanimljivim detaljima opšte kulture.
      Ona predstavlja samo deo istorije matematike bez mistifikacije i može biti dobar sabesednik svakog radoznalog zaljubljenika u matematiku, od učenika starijih razreda osnovne škole do profesionalnih matematičara. Za učenike i nastavnike posebno je interesantna zbirka problema antike na kraju knjige. Pogodna i za nagrade.

18. KOMBINATORIKA - Zbirka zadataka
sa detljnim rešenjima i osnovama teorije (S.Jovanovski)
NOVO

      Ova knjiga predstavlja najkopletniju zbirku zadataka iz kombinatorike. Sadrži 660 osnovnih zadataka, mada je stvarni broj zadataka znatno veži (mnogi zadaci imaju podzadatke, a treba dodati i primere zadataka u okviru osnova teorije). Za sve zadatke data su kompletna rešenja.
      U prvom delu knjige dati su neophodni osnovi teorije, ilustrovani konkretnim primerima. Drugi deo čini zbirka zadataka sa rešenjima, podeljena na dva dela: osnovni nivo i viši nivo (podela je dosta uslovna).
      Zbirka je namenjena prvenstveno učenicima srednjih škola (prvi i četvrti razred) i studentima, ali i svim ljubiteljima matematike, pa i učenicima sedmog i osmog razreda osnovne škole (osnovni nivo). Pogodna je za samostalan rad učenika, za redovnu nastavu i dodatni rad (uključujući i pripremanje za takmičenja iz matematike). I ova knjiga će biti ukras Vaše biblioteke. Pogodna za nagarade srednjořkolcima.

19. MATEMATIČKE IGRE (M.Dejić)

          Sistematičan prikaz velikog broja raznovrsnih i zanimljivih matematičkih igara strategijskog karaktera. Namenjena svima koji žele da oprobaju i razviju svoje umne sposobnosti i kombinatorni način mišljenja. Pogodno za nagrade.

20. BROJEVI - Nestandardni zadaci (R. Tošić - D. Milošević)

          Zbirka zadataka. Sadrži uglavnom nestandardne zadatke o brojevima (120 zadataka sa rešenjima), predlagane na raznim matematičkim takmičenjima i u školama mladih matematičara. Namenjena je učenicima starijih razreda OŠ i srednjočkolcima (prvenstveno onima koji se pripremaju za takmičenja), nastavnicima matematike i drugim ljubuteljima nestandardnih zadtaka.

21. EKSTREMNE VREDNOSTI FUKNCIJA - Elementarne metode (M.Ivović)

          Kroz primere se pokazuje kako se zadaci o ekstremnim vrednostima mogu rešiti i elementarnim metodama (čija je primena često jednostavnija, elegantnija i praktičnija nego korišćenje diferencijalnog računa). Knjiga je namenjena srednjoškolcima, studentima i nastavnicima matematike.

22. Matematičar BOGDAN GAVRILOVIĆ - život i delo (Trifunović - Perišić)

          Stvaralaštvo akademika B.Gavrilovića i njegov udeo u matematici kod Srba. Svojevrsna mala islustrovana istorija Srpske matematičke škole. Izdata povodom 130. - godišnjice rođenja B. Gavrilovića.

23. Doktorska disertacija MIHAILA PETROVIĆA (D. Trifunović)

          Šarolika proča o ljudima u vremenu kada je M. Petrović završavao školovanje u Parizu i ulazio u nauku (matematičari iz glasovite francuske matematičke škole i dr.). Izdata povodom stogodišnjice doktorata M.Petrovića, održavanja "Arhimedesove" 200. matematičke tribine i izložbe "Život i delo M.P. Alasa" (decembar 1994).

24. Osam vekova matematike u srpskom narodu (D.Trifunović)

          Program istraživanja u nacionalnoj istoriji matematike.

25. Lajbnicova infinitezimalna metoda (Dimitrije Nešić).

          Fototipsko izdanje. Sadrži dve besede D.Nešića: 1) Pogled na Lajbnicovu infinitezimalnu metodu, 2) Borba Njutna i Lajbnica za prioritet pronalaska infinitezimalnog računa. Knjiga je izdata povodom 350. godišnjice rođenja slavnog matematičara G.V. Lajbnica i 160. godišnjice rođenja našeg matematičara D. Nešića.

26. Dimitrije Nešić - Zora srpske matematike (D. Trifunović)

          Životopis i delo D.Nešića, s nizom dokumenata i fotografija.

27. MATEMATIČKI ZABAVNIK - Znanje kroz razonodu

          Časopis za svakoga, naročito za učenike III, IV, V i VI r. OŠ. U MZ se objavljuju: kraći članci i matematičke priče, logički i drugi zadaci, razne zanimljivosti o brojevima i figurama (za izoštravanje uma), matematičke dosetke i kviz-zadaci, rebusi, lavirinti, matematičke ukrštenice, zadaci sa takmičenja, nagradni zadaci. List izlzi u sveskama po 16 stranica, 5 puta u toku školske godine, ćirilicom u tri boje. Za više od 5 kompleta - rabat 5%-20%, zavisno od količine, vremena naručivanja i načina plaćanja. Imamo i sve komplete prethodna dva godišta MZ. I za ove komplete se daje pomenuti rabat. Nagradno-poučna igra "Znanje + nagrade" za pretplatnike.

IZDANjA DRUGIH IZDAVAČA

      Ove publikacije mogu se nabaviti preko "Arhimedesa" po cenama koje su navedene u priloženom cenovniku.
     IP "Krug" Beograd: Matematika 10 (zbirka zadataka) - priprema za upis u Matematičku gimnaziju (S. Ognjanović).
     Društvo matematičara Srbije: Zbirka 1000 rešenih zadataka sa matematičkih takmičenja učenika OŠ (1994-2003), Zbirka pripremnih zadataka za matematička takmičenja učenika V r. OŠ (V.Andrić), Pripremni zadaci za matematička takmičenja učenika VI r. OŠ (Vuković-Đorić), V r. OŠ (V.Andrić), Pripremni zadaci za matematička takmičenja učenika 7-8. OŠ (Vuković-Đorić), Matematika 3 - zbirka povišenog nivoa za III r. OŠ (V.Andrić), Republička takmičenja učenika SŠ iz matematike (1959 - 2000), Republička i savezna takmišenja za SŠ (1990 - 2001), Odabrane strane "Matematičkog lista za OŠ", Konkursni zadaci iz "Matematičkog lista za OŠ", Matematički mozaik.
       "Prosvetni pregled" Beograd: Mala kombinatorika (R. Tošić), Raznice II (S.Prešić). Zbirke zaataka iz matematike i srpskog jezika (i rešenja) za upis u SŠ.
        KMM "Arhimedes" Novi Sad: Mladi matematičar I - zbirka zadataka za III, IV i V r. OŠ (M. Šarić - R.Tošić).
     Agencija "Valjevac" Valjevo: Matematika IV - zbirka zadataka za dodatnu nastavu u IVr. OŠ (V. Andrić).
     Narodna biblioteka "Resavska škola" Despotovac Zanimljivi matematički problemi sa rešenjima (B. Simić). To je ta matematika - za st. raz. OŠ i SŠ (B. Simić). Matematika koju volim: Saberi se i počni! (B.Simić). Svet odabranih mat. zadataka: Pripremi se! (B:Simić).
     DN Centar Beograd: Fermaova poslednja teorema (S. Sing).
     SOHO GRAF-Beograd: Matematički priručnik (Bronštejn-Semendjaev-Musiol-Milit), prevod na srpski jezik, 1200 stranica. Čuveni enciklopedijski mat. priručnik. U Rusiji i Nemačkoj imao na desetine izdanja.

      Kalendari i posteri

© 1998 - 2014, MD "Arhimedes"