ŠKOLE I KURSEVI

Stalna „Arhimedesova“ škola mladih matematičara (AŠMM)

     Osnovni sektor delatnosti MD "Arhimedes" je stalna "Arhimedesova" škola mladih matematičara (AŠMM) koja radi tokom cele školske godine u Beogradu, s ograncima i u drugim mestima gde za to ima interesovanja i uslova. U toku jedne školske godine nastavu u ovoj vanškolskoj "školi" pohađa 600-800 ljubitelja matematike od I razreda osnovne do IV razreda srednje škole. Realizuju se dva programa: program A (standardni za sve učenike od I r. OŠ do IV r. SŠ, 44 časa) i program B (povišeni - produbljeni za učenike od IV do VIII r. OŠ i SŠ, 54 časa) . Izbor učenika vrši se po konkursu na početku svake školekse godine - na osnovu njihovih dotadašnjih uspeha i prijemnog testa (samo za program B). Tog testa oslobođeni su kandidati koji su dobili nagrade ili pohvale na matematičkom takmičenjima međunarodnog ili republičkog nivoa u protekloj školskoj godini, što se preciznije definiše u Konkursu za prijem učenika u AŠMM.
     U okviru AŠMM radi i grupa starijih predškolaca (program A), klikni ovde.
     Programi koji se ostvaruju u AŠMM su korak dalje u odnosu na nastavu u našim redovnim školama - to su posebni programi dodatnog rada iz matematike, usmereni na produbljivanje i proširivanje školskog programa matematike. Ti programi su usaglašeni sa programima za dodatni rad iz matematike i slobodne matematičke aktivnosti u osnovnoj školi, odnosno u gimnaziji i stručnim školama, koji su ranije bili objavljeni u okviru zvaničnih programa matematike za pomenute vrste škola, s tim što ih je "Arhimedes" modifikovao, imajući u vidu svoje višegodišnje iskustvo u radu sa mladim ljubiteljima matematike. Sadržaj i metode rada obezbeđuju produbljivanje znanja, sticanje novih znanja, pripremu za takmičenja i obogaćivanje matematičke kulture učenika. Za tu svrhu pripremljeno je mnogo didaktičkih materijala i publikacija.     Nastavu izvode odabrani i za taj rad kvalifikovani nastavnici iz osnovnih i srednjih škola, kao i sa univerziteta (zavisno od programa i razreda).
     Do sada je ovu školu pohađalo 30.385 učenika (44 generacije).

KONKURS AŠMM 2018 !
KONKURS
AŠMM 2018 !
   
Prijavljivanje i upis u AŠMM za školsku 2018/2019. godinu (44 generacija) vršiće se do 15. septembra 2018. godine u "Arhimedesu". Međutim, zainteresovani učenici mogu se prijaviti i naknadno. Za konkurs kliknite ovde.

     U okviru AŠMM organizovana je posebna "Arhimedesova" Olimpijska grupa Za rad sa najboljima – kandidatima za državne ekipe na međunarodnim matematičkim takmičenjima iz matematike (MMO, BMO, Međunarodni turnir gradova), u okviru AŠMM, kao i ranijih godina, biće organizovana posebna "Arhimedesova" Olimpijska grupa, naravno, ako bude dovoljno zainteresovaanih učenika. Više informacija o tome daje u posebnom OBAVEŠTENjU (mali konkurs) za Olimpijsku grupu. Klikni ovde!

     Organizuje se i Dopisna matematička škola (IV-VII r. OŠ). Učešće može biti: a) pojedinačno; b) kao "kolektivni učenik"; v) internet varijanta. O tome se objavljuje posebno obaveštenje-konkurs. Klikni ovde!
     Organizuju se i računarski kursevi – uglavnom u okviru letnjih i zimskih škola, a tokom godine – samo ako ima dovoljan broj zainteresovanih učenika.

     Zimske i letnje škole mladih matematičara

     Vrlo su popularane i poznate "Arhimedesove" zimske i letnje škole mladih matematičara, koje se organizuju svake godine za vreme zimskog i letnjeg školskog raspusta.

     Zimska matematička škola organizuje se u poznatom Dečjem rekreativnom centru Mitrovac na Tari na području Nacionalnog parka "Tara" u trajanju 7-9 dana. Osim obavezne nastave matematike (po dva časa pre podne i jedan čas radionice po podne) i kurseva računarstva (za one koji žele), za učenike je organizovan aktivan odmor i rekreacija (skijanje i sankanje, ski-lift, šetnje, zanimljivi večernji kulturno-zabavni programi), sve pod rukovodstvom ekipe odabranih nastavnikia i instruktora. Oni koji žele mogu rešavati posevbe konkursne zadatke, učestvovati na šahovskom turniru, matematičkom kvizu.

     Letnje matematičke škole oragnizuju se svakog leta (u julu) u trajanju 9-10 dana. Do 1998. godine organizovane su u dečjim letovališatima na planini (Tara, Goč) i na moru (Jelsa, Bečići, Čanj). Međutim, zbog poznatih okolnosti, posle toga, dakle i poslednjih godina, organizuju se dve letnje škole: prva početkom jula u Rekreativnom centru-hotelu Srebrno jezero na Dunavu (kod Velikog Gradišta), a druga sredinom jula u Dečjem rekreativnom centruMitrovac na Tari.

     Nastava matematike izvodi se svakog dana po razredima (po 2 časa posle doručka i 1 čas matematičke radionice posle podne). Za one koji žele, posle podne i uveče, organizuju se kursevi računarstva (po nivoima). Ostalo vreme učenici provode u šetnjama, sportskim i kulturno-zabavnim aktivnostima, kupanju (bazen na Tari), rešavanju neobaveznih konkursnih zadataka iz matematike, igranju šaha. Oranizuje se i tradicionalni matematički kviz oštroumnosti. Programe nastave, kurseva i drugih aktivnosti, kao i u zimskoj školi, ostvaruju ekipe odabranih nastavnika i instruktora u saradnji sa osobljem letovališta. U ovim ekipama bili su i poznati profesori iz inostranstva (najčešće iz Moskve).

Letnja škola na Tari
Letnja škola na Tari
Nastavnici
Nastavnici u letnjoj školi na Tari 1991. godine

     Osim pobednika u nekim "Arhimedesovim" konkursima i takmičenjima (kojima je to nagrada), u ove zimske i letnje škole primaju se i drugi učenici koji su zadravi i vole matematiku, s tim što plaćaju odgovarajuću cenu aranžmana. Cene su pristupačne, ako se imaju u vidu sadržaji aranžmana, angažovani stručnjaci i način rada.
     Teme iz matematike su zanimljive, pristupačne i prilagođene uzrastu učenika (počev od I razreda osnovne škole).
     Nastava u školi završava se kraćim kontrolnim radom (završnim testom).
     Na završnoj svečanosti, učenicima koji su postigli najbolje rezultate na završnom testu, u rešavanju konkursnih zadataka, na kvizu oštroumnosti, na šahovskom turniru i drugim takmičenjima – dodeljuju se odgovarajuća priznanja (nagrade, pohvale, zahvalnice).
     Svi učenici i nastavnici po završetku letnje (zimske) škole dobijaju po dve fotografije i odgovarajući Bilten o toj školi sa podacima o svim učenicima, nastavnicima, realizovanim temama i svim aktivnostima u okviru škole.
     Za svaku zimsku i letnju matematičku školu objavljuje se odgovarajući konkurs (detaljno obaveštenje).
     Za konkurs za letnju školu 2016- klikni ovde, a za konkurs za zimsku školu 2016 – kliknite ovde !
      A evo kako je bilo prethodnih godina (samo neki primeri). Klikni ovde !

© 1998 - 2014, MD "Arhimedes"