MEĐUNARODNI TURNIR GRADOVA

     "Arhimedes" je preuzeo obavezu da od početka školske 1998/99. godine uključi Beograd u Međunarodni matematički Turnir gradova, što je i ostvareno. Reč je o jednom veoma uglednom i interesantnom matematičkom takmičenju, koje je pre 28 godina počela da organizuje grupa matematičkoh entuzijasta iz Moskve na čelu sa profesorom Nikolajem Nikolajevičem Konstantinovim. Danas su u Turnir gradova uključeni gradovi iz celog sveta (preko 100 gradova) i posle Internacionalne matematičke olimpijade (IMO) to je najvažnije matematičko takmičenje u svetu.

     Takmičenje je specifično i po tome što se odvija tokom cele školske godine - ima tri etape: jesenje kolo (u dve faze), prolećno kolo (takođe u dve faze) i finale - Letnju konferenciju Turnira gradova. I dok prve dve etape (u četiri termina) imaju formu uobičajenog takmičenja, dotle Letnja konferencija Međunarodnog matematičkog turnira gradova predstavlja uspešnu kombinaciju takmičenja i naučne konferencije za mlade, uz to i edukativnog karaktera.

     Postoje dve kategorije učesnika: mlađi uzrast (VII-VIII raz. OŠ i I raz. SŠ) i stariji uzrast (II, III i IV raz. SŠ ). Mogu se prijaviti i učestvovati novi učenici koji nisu učestvovali u prethodnim fazama Turnira. Ako je učenik učestvovao u nekoliko faza, računa mu se bolji rezultat. Dodeljuju se nagrade sa diplomama.

     Od naših gradova do sada su učestvovali Subotica (1993-2003), Valjevo (1995), Novi Sad (1995-1998, 2000), Niš (1998-2002), Podgorica (2000) i Beograd (1999-2003). Na žalost, iz nekih razloga (u koje ne bismo ovde ulazili) Beograd dugo nije bio uključen u Turnir gradova. Zahvaljujući "Arhimedesu", od školske 1998/99. godine i Beograd je uključen u Turnir gradova.

Ovde možete videti kratke izveštaje i zadatke sa Međunarodnih matematičkih turnira gradova:
XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX
XXX XXXI XXXII              

     Tokom školske 2011/2012. godine održava se XXXIII Međunarodni matematički turnir gradova: jesenji ciklus (9. i 23. oktobra 2011), prolećni ciklus (26. februara i 18. marta 2012) i finale – 24. Letnja konferencija turnira gradova (u prvoj dekadi avgusta 2012). Na Turniru gradova mogu učestvovati učenici iz VII-VIII razreda osnovne škole i srednjoškolci. Učestvuju učenici koji žele iz preko 100 gradova sveta (oko 10 hiljada učenika). Na Letnjoj konferenciji učestvuju samo učenici po pozivu – na osnovu rezultata u prethodnim fazama turnira (obično oko 70 najboljih). Matematički turnir gradova je najznačajnije matematičko takmičenje posle Međunarodne matematičke olimpijade.

     Obaveštenje o XXXIII Turniru gradova možete videti ako kliknete ovde , a za Opšte obaveštenje o Turniru gradova kliknite ovde !

     Ovaj turnir (XXXIII) sproveden je u Beogradu (učestvovalo je, bar u jednoj od četiri faze, ukupno 53 učenika – 41 mlađeg uzrasta i 12 starijeg uzrasta, uglavnom učenici Matematičke gimnazije i 7-8. razreda nekih osnovnih škola), a takođe u Ivanjici (Gimnazija) i Nišu (Gimnazija "Svetozar Marković"). Nemamo podatke o broju učesniki na TG u Ivanjici i Nišu. Za postignute rezultate u jesenjem i prolećnom ciklusu XXXIII Turnira gradova u Beogradu, Organizacioni komitet Turnira za grad Beograd (MD "Arhimedes") dodelio je za ukupni rezultat odgovarajuća priznanja (nagrade sa diplomom i pohvale): 9 nagrada i 16 pohvala. Druga nagrada: Ivan Tanasijević (2. r. g.), Đorđe Žikelić (2. r. g.), Maksim Stokić (2. r. g.) i Miljan Todorović (8. r. OŠ); treća nagrada: Luka Vukelić (8. r. OŠ), Ema Pajić (8. r. OŠ), Olga Tomić (8. r. OŠ), Petar Trifunović (2. r. g.) i Nemanja Jelić (2. r. g.). Pohvale: Kosta Ivanović (7. r. OŠ), Nikola Maksić (7. r. OŠ), Matija Suvajdžić (7. r. OŠ), Nikola Hajdin (7. r. OŠ), Jana Vraneš (8. r. OŠ), Stefan Đorđević (8. r. OŠ), Aleksandra Đokić (8. r. OŠ), Nikola Samardžić (8. r. OŠ), Predrag Jekić (1. r. MG.), Milan Kosanović (1. r. MG.), Dušan Drobnjak (2. r. g.), Predrag Obradović (2.r. g.), Ilija Subotić (2.r.), Uroš Ristivojević (2.r.), Anđela Mladenović (3. r. g.) i Milica Novaković (3. r. g.). Priznanja su uručena na prigodnoj svečanosti u "Arhimedesu" (16.06.2012).

     Letnja konferencija (finale) 33. Turnira gradova održaće se od 3. do 11. avgusta 2012. godina u Rusiji (g. Teberda na zapadnom Kavkazu). Učešće je na osnovu rezultata u prethodnim fazama Turnira – po pozivu Centralnog Orgkomiteta iz Moskve. Iz Beograda učestvuju četiri učenika 2. razreda Matematičke gimnazije: Ivan Tanasijević, Đorđe Žikelić, Maksim Stokić i Petar Trifunović ; iz Ivanjice: Lazar Mojsilović (2. raz. gim.); iz Niša: Anđela Šarković, Marko Stanković, Nikola Spasić (svi 1. raz. gim.) i Ivan Stošić (2. raz. gim.). Organizator puta na Letnju konferenciju za učenike iz Beograda i Ivanjice je Matematičko društvo "Arhimedes" iz Beograda. Rukovodioci-pratioci ekipa su profesori: Bogoljub Marinković i Dragana Stošić-Miljković (Beograd), Duško Parezanović (Ivanjica) i Miloš Milo-savljević (Niš).

Saopštenje o završetku 24. Letnje konfrencije Međunarodnog matematičkog turnira gradova, održane 3-11. avgusta 2012. u Rusiji. Klikni ovde !

 • Tokom školske 2012/2013. godine održava se XXXIV Međunarodni matematički turnir gradova sa nekoliko faza: jesenji ciklus (7. i 21. oktobra 2012), prolećni ciklus (24. februara i 10. marta 2013) i finale – 25. Letnja konferencija Turnira gradova (prva dekada avgusta 2013. godine). Na Turniru gradova učestvuju učenici koji žele iz VIIVIII razreda osnovne škole i srednjoškolci (iz preko 100 gradova sveta, oko 10.000 učenika). Na Letnjoj konferenciji učestvuju samo učenici po pozivu – na osnovu rezultata u prethodnim fazama turnira (obično oko 70 najboljih). Matematički turnir gradova je najznačajnije matematičko takmičenje posle Međunarodne matematičke olimpijade.

 • Obaveštenje o XXXIV Međunarodnom matematičkom turniru gradova (šk. 2012-2013) god. Klikni ovde ! Opšte obaveštenje o Turniru gradova - klikni ovde !

 • U Beogradu je na XXXIV Turniru gradova (šk. 2012/2013. god.) učestvovalo ukupno 49 učenika (bar u jednoj od četiri faze) i to: 30 mlađeg uzrasta i 19 starijeg uzrasta, uglavnom učenici iz Matematičke gimnazije i 7-8. razreda nekih osnovnih škola Za postignute rezultate u jesenjem i prolećnom ciklusu Turnira gradova u Beogradu (ukupni rezultati), Organizacioni komitet Turnira za grad Beograd (MD "Arhimedes") dodelio je odgovarajuća priznanja (nagrade sa diplomom i pohvale): 8 nagrada i 14 pohvala. Prva nagrada: Luka Vukelić (1. r. MG), Miljan Todorović (1. r. MG) i Marko Šušnjar (8. r. OŠ pri MG); druga nagrada: Ivan Tanasijević (3. r. MG.), Maksim Stokić (3. r. MG.) i Bogdana Jelić (2. r. MG); treća nagrada: Đorđe Žikelić (3. r. MG) i Jana Vraneš (1. r. MG). Pohvale: Nikola Samardžić (1. r. MG), Ema Pajić (1. r. MG), Nikola Sadovek (1. r. MG), Miloš Vujčić (8. r. OŠ u Golupcu), Stefan Đorđević (1. r. MG), Marko Avramović (2. r. MG), Aleksandra Đokić (1 r. MG), Olga Tomić (1. r. MG), Petar Trifunović (3.r. MG), Uroš Dinić (1. r. MG), Predrag Jekić (2. r. MG.), Dino Ćerimagić (8. r. OŠ pri MG), Aleksa Konstatinov (1.r. MG), Ivan Vajs (2. r. MG). Priznanja su uručena na prigodnoj svečanosti u "Arhimedesu" (16.06.2013).

 • Letnja konferencija (finale) 34. Turnira gradova održaće se od 3. do 13. avgusta 2013. godina u Belorusiji (Vitebska oblast, Borovka). Učešće je na osnovu rezultata u prethodnim fazama Turnira – po pozivu Centralnog Orgkomiteta iz Moskve. Iz Beograda su pozvana tri učenika: Luka Vukelić (1. r. MG), Miljan Todorović (1. r. MG) i Maksim Stokić (3. r. MG). Međutim, Maksim Stokić je otkazao učešće (zbog drugih obaveza). Iz Niša su pozvana tri učenika (Gimnazija "S. Marković"): Janko Ranđelović (1. r.), Anđela Šarković (2. r.) i Žarko Ranđelović (3. r). Organizator puta na Letnju konferenciju za učenike iz Beograda je Matematičko društvo "Arhimedes" iz Beograda. Stručni pratioci ekipe su profesori: Bogoljub Marinković i Dragana Stošić-Miljković (Beograd).

       Saopštenje o završetku 25. Letnje konferencije Međunarodnog matematičkog turnira gradova, održane 3-12. avgusta 2013. godine u Belorusiji. Kliknite ovde !

 • Tokom školske 2013/2014. godine održava se XXXV Međunarodni matematički turnir gradova: jesenji ciklus (13. i 27. oktobra 2013), prolećni ciklus (verovatno: 23. februara i 9. marta 2014, biće precizirano kasnije) i finale – 26. Letnja konferencija turnira gradova (u prvoj dekadi avgusta 2014). Na Turniru gradova mogu učestvovati učenici iz VII-VIII razreda osnovne škole i srednjoškolci. Učestvuju učenici koji žele iz preko 100 gradova sveta (oko 10 hiljada učenika). Na Letnjoj konferenciji učestvuju samo učenici po pozivu – na osnovu rezultata u prethodnim fazama turnira (obično oko 70 najboljih). Matematički turnir gradova je najznačajnije matematičko takmičenje posle Međunarodne matematičke olimpijade.

 • Obaveštenje o XXXVI Međunarodnom matematičkom turniru gradova (šk. 2014/2015) god. Klikni ovde ! Opšte obaveštenje o Turniru gradova - klikni ovde !

       Sve informacije o Turniru gradova mogu se dobiti i u "Arhimedesu".

  © 1998 - 2014, MD "Arhimedes"