USPESI

Računarska škola   
Računarska škola

MD "Arhimedes", kao specijalizovani centar za ljubitelje matematike i računarstva, ima brojne i obimne aktivnosti na više sektora: popularizacija matematike, računarstva i nauke uopšte; neposredni rad sa učenicima u okviru svoje "Škole mladih matematičara" (stalne škole - tokom školske godine, letnje i zimske škole); matematički turniri; stručni skupovi nastavnika; nabavka knjiga i časopisa (specijalizovana biblioteka); sopstvena izdavačka delatnost (priručne publikacije za učenike i nastavnike); organizacioni, informaciono- dokumentacioni, tehnički i drugi poslovi.
MD "Arhimedes" svoje aktivnosti sprovodi kontinuirano već 36 godina i radeći u veoma teškim uslovima, po oceni stručne javnosti, postigao je izvanredne rezultate. Međutim, još uvek nije u sistemu stalnog finansiranja od strane društva.
Za razliku od većine sličnih organizacija, koje organizuju uglavnom samo smotre i takmičenja učenika krajem školske godine, sve "Arhimedesove" aktivnosti se odvijaju kontinuirano tokom cele godine, a takmičenja i smotre su samo završnica tog rada.
Učešće mladih u "Arhimedesovim" aktivnostima, naročito onim koje se odvijaju organizovano tokom cele školske godine, daje veoma dobre rezultate.

Neki poznati "Arhimedesovci"

U red slavnih "Arhimedesovaca" iz prve "Arhimedesove" dekade (1974-1983) spadaju Nikola Miljković (koji je za dve godine završio studije matematike i elektrotehnike), Mirjana Spasojević (koja je takođe za dve godine diplomirala na Matematičkom fakultetu u Beogradu), Miloš Arsenović (koji je doktorirao na Univerzitetu u Berkliju, sada je profesor na Matematičkom fakultetu u Beogradu i saradnik "Arhimedesa"), Mladen Despić (diplomirao i doktorirao na Univerzitetu u Berkliju) i drugi.
Jedan od pravih talenata, ponikao u "Arhimedesu" u drugoj dekadi (1984-1993), je i Ranko Lazić, oksfordski genije, koji je u "Arhimdesovoj" školi bio od četvrtog razreda osnovne škole do odlaska u Englesku 1991. godine (posle drugog razreda Matematičke gimnazije). Doktorirao na Univerzitetu u Oksfordu i sada je profesor u Varviku (Engleska).
Najuspešniji "Arhimedesovci" iz druge polovine druge dekade i prve polovine treće dekade (tj. u periodu 1992-1999) svakako su: Đorđe Milićević, Marko Stošić, Jelena Spasojević, Dušan Đukić, Ivan Matić, Nikola Petrović. Bili su redovni učenici Matematičke gimnazije u Beogradu, sada diplomirani matematičari, svi na radu u inostranstvu na prestižnim univerzitetima ili institutima (najviše u Americi).
Među posebno uspešnima u drugoj polovini treće dekade (2000-2004) svakako su: Vladimir Lazić, Tatjana Simčević, Milivoje Lukić, Milan Novaković, Aleksandar Pejčev, Marko Radovanović i drugi. Oni su iz plejade uspešnih učenika Matematičke gimnazije u Beogradu, za koje se svojevremeno govorilo da su pretplaćeni na nagrade, ali su takođe bili i polaznici "Arhimedesove" matematičke škole (Olimpijska grupa)
U prvoj polovini četvrte dekade (2004-2009), njihovim stopama pošli su Uroš Rajković,Đorđe Baralić, Igor Kabiljo, kao i današnji "Arhimedesovci", takođe redovni učenici MG: Marija Jelić, Vladimir Nikolić, Dušan Milijančević, Luka Milićević, Teodor fon Burg, Mihailo Cekić, Vukašin Stojisavljević i dr.

Najuspešniji studenti

"Arhimedesovci" su među najuspešnijim studentima na svim fakultetima. Studenti generacija na Matematičkom fakultetu u Beogradu tokom poslednjih nekoliko godina bili su isključivo bivši "Arhimedesovci" - pre upisa na fakultet polaznici "Arhimedesove" škole mladih matematičara (AŠMM): Đorđe Milićević, Marko Stošić, Ivan Matić, Vladimir Lazić, Tatjana Simčević, Miljan Brakočević, Milivoje Lukić, Maja Etinski Većina njih su iz specijalne Olimpijske grupe u okviru AŠMM koja radi još od početka školske 1997/98. godine.

Uspesi učenika na takmičenjima

Nosioci nagrada i drugih priznanja na raznim matematičkim takmičenjima i konkursima u velikom broju su "Arhimedesovci". Naravno, oni su redovni učenici raznih osnovnih ili srednjih škola (među srednjim školama prvenstveno je to Matematička gimnazija u Beogradu), ali su dodatno učili kod "Arhimedesa", tj. bili su u "Arhimedesovim" školama mladih matematičara (posebno u njegovoj "Olimpijskoj grupi") ili su učestvovali u nekim od istraživačko - takmičarskih aktivnosti (pa i o trošku "Arhimedesa", kao što je Međunarodni matematički Turnir gradova). Na svim matematičkim takmičenjima i to onim koja nije organizovao "Arhimedes", "Arhimedesovci" su bili veoma uspešni. Neka to ilustruju primeri iz poslednjih 12-13 godina, prvenstveno sa republičkih, saveznih i međunarodnih takmičenja (iz ranijeg perioda nema preciznih podataka). Na nižim stupnjevima takmičenja ti uspesi su i veći. Podaci su uzeti iz "Arhimedesove" dokumentacije i zvaničnih izveštaja sa takmičenja. Većim delom su objavljeni i na sajtu Društva matematičara Srbije. Zbog ograničenosti prostora, imena nosilaca nagrada navodimo samo kod međunarodnih takmičenja (ne uvek: ako su ista na BMO i IMO). Uspesi na "Arhimedesovim" takmičenjima (Matematički turnir OŠ i SŠ, Misliša, Dopisna matematička olimpijada) navode se u izveštajima sa tih takmičenja (videti na našem sajtu: Takmičenja).

Evo kako je to bilo po godinama:
         1997   1998   1999 
 2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009 

* * *

Sva pomenuta priznanja dar su "Arhimesedu" za njegovih 36 godina uspešnog rada sa ljubiteljima matematike. Na žalost, ništa od napred rečenog se, po pravilu, i ne pominje prilikom predstavljanja uspešnih učenika - takmičara u medijima ili njihovim matičnim školama. Na primer, za mnoge uspešne srednjoškolce ne pominje se da su bili odlični đaci i osvajali nagrade na matematičkim takmičenjima i pre dolaska u srednju školu (tj. u osnovnoj školi), a kamo li da su svoje matematičko znanje obogaćivali i u "Arhimedesovim" matematičkim školama ili drugim sličnim institucijama.

A činjenica je da je i "Arhimedes" bar malo doprineo tim uspesima.

© 1998 - 2014, MD "Arhimedes"