MISLIŠA REZULTATI

"A R H I M E D E S"
KLUB MLADIH MATEMATIČARA
11000 BEOGRAD, Dečanska br. 6
Tel. 3245-382, faks: 3245-383
E-mail: arhimed1@eunet.yu
Beograd, 12.04.2006. godine
Br. 4380/2006


Internet: www.arhimedes.co.yu

OBAVEŠTENjE
za škole-učesnice
na takmičenju "Misliša 2006"

R E Z U L T A T I

Poštovane koleginice i kolege!

Obaveštavamo vas o rezultatima takmičenja "Misliša" održanog 16.03. 2006. godine.
Zahvaljujemo na učešću učenika vaše škole na takmičenju.
Takođe zahvaljujemo svima koji su poslali svoje ocene o ovoj akciji. Mišljenja su veoma povoljna. Nastojaćemo da maksimalno uvažimo date sugestije i predloge. Obistinila su se naša očekivanja, jer je u većini škola 16. marta zaista bio svojevrsni matematički praznik.
Ponovo se izvinjavamo zbog nekoliko tehničkih omaški u materijalima za takmičenje.
1. U prilogu dostavljamo rezultate takmičenja koje je, posle pregleda svih lista-tabela sa odgovorima, proglasila Takmičarska komisija. Materijal ima nekoliko delova:
a) Rezultati za svakog učenika-takmičara. Za svaku školu koja je učestvovala na takmičenju vraća se prijava na kojoj je pored imena svakog učenika upisan broj bodova koje je osvojio na testu i naznačeno priznanje (ako ga je dobio).
b) Rezultati učenika prema broju bodova. Dostavljamo izveštaje-rezultate po razredima u kojima su navedeni učenici prema broju osvojenih bodova (iznad određenog broja bodova), uz naznaku odgovarajućeg priznanja (nagrada, pohvala) koje je dodelio "Arhimedes" - prema kriterijumima koje je usvojila Takmičarska komisija.
Iz tehničkih i praktičnih razloga u ovom izveštaju nismo mogli navesti sve učenike koji su učestvovali na takmičenju (za to bi bilo potrebno preko 150 stranica!).
v) Priznanja za učenike. Dostavljamo dve vrste priznanja: nagrade sa odgovarajućom diplomom (podaci su već upisani) i pisane pohvale za učenike, s tim što dostavljamo potpisane i overene obrasce pohvala, a škole treba da unesu imena učenika na osnovu dostavljnih izveštaja (za nekoliko škola to smo mi već učinili).
Nagrade (I, II, III) su knjige. Školama van Beograda nagrade ćemo poslati poštom u roku od nedelju dana (treba dosta rada i vremena da se pošiljke pripreme i otpreme), a koordinatori škola iz Beograda mogu nagrade preuzeti 19-20. aprila 2006. u "Arhimedesu".
g) Specijalne nagrade. Komisija je dodelila specijalne nagrade dvojici učenika osnovne škole (jednom iz mlađih i jednom iz starijih razreda), imajući u vidu dva kriterijuma: maksimalni broj bodova (100) i broj učenika iz jedne škole koji su učestvovali na takmičenju. Ta nagrada je "Arhimedesova" Letnja škola mladih matematičara na Tari (11-20. jula) ili na Srebrnom jezeru (1-9. jula), a dobili su je učenici: Igor Stošić, 3. r. OŠ "Radoje Domanović" Niš (206) i Veljko Vuković, 5. r. OŠ "Milan Đ. Milićević" Beograd (318).

d) Sponzorstvo za Letnju školu. "Arhimedes" je, na predlog Komisije, odlučio da omogući i najuspešnijim takmičarima iz ostalih razreda (4, 6, 7. i 8. raz. OŠ, 1. i 3. r. SŠ) da idu u pomenute letnje škole po ceni koja iznosi 50% pune cene aranžmana. (Puna cena je 170-200 evra, zavisno od broja rata i rokova plaćanja, što je precizirano u konkursu za letnje škole). Kandidati su učenici: Lazar Mojsilović (4. r. OŠ "M. Kušić" Ivanjica), Miloš Radić (6. r. OŠ "S. Jakovljević" Paraćin, Dejan Tomić (7. r. OŠ "J.J. Zmaj" Pančevo), Lazar Tasić (8. r. OŠ "B. Radičević" Trgovište), Ljubiša Mijailović (8.r. OŠ "K. Savić" Ivanjica), Boban Karapetrović (1. r. Gimnazije u Ivanjici), Slavica Mutavdžin (3. r. Gimnazije "Uroš. Predić" Pančevo). Ako ovu ponudu učenik prihvati, onda nas o tome treba obavestiti najkasnije do 15. maja 2006. godine (radi dogovora o realizaciji). U svemu ostalom važe objavljeni uslovi navedeni u Konkursu (obaveštenju) za letnje škole "Tara 2006" i "Srebrno jezero 2006".
Inače, preporučujemo školama da u ove letnje škole pošalju, kako uspešne učesnike na MT "Misliša 2006", tako i druge istaknute ljubitelje matematike i da za njih snose troškove u punom iznosu ili delimično. Konkurs za ovogodišnje "Arhimedesove" letnje škole šaljemo u prilogu. Smatramo da je prilika izuzetna i ne treba je propustiti. "Arhimedes" letnje i zimske škole uspešno organizuje već 32 godine (95 škola sa preko 8500 učenika!).
e) Priznanja za nastavnike. Naknadno ćemo dostaviti zahvalnice i prigodne poklone za koordinatore (sa upisanim imenima) i druge saradnike u sprovođenju takmičenja u školama (poslate obrasce popunjavaju škole).
2. Kao što je u propozicijama navedeno, same škole, prema svojim kriterijumima i mate-rijalnim mogućnostima, mogu svojim učenicima-učesnicima "Misliše 2006" dodeljivati priznanja (nagrade-diplome, pohvale), što i preporučujemo. Kao malu pomoć u tom smislu, u prilogu šaljemo obrasce takvih diploma i pohvala (na uzorku je naznačeno kako ih treba popuniti). Mogu ih škole same izraditi, kopirati ili nepopunjen obrazac poručiti kod nas (cena sa porezom PDV je 30 dinara po komadu + poštarina za pošiljku). Uručivanje priznanja (naših i onih koje daje škola) treba izvršiti na prigodnoj svečanosti u školi. Mi nismo u mogućnosti da organizujemo takvu svečanost za sve učenike koje smo nagradili (između ostalog i zbog putnih troškova kojima bi se izložili učenici i nastavnici).
3. Komisija smatra da je takmičenje veoma uspelo u svakom pogledu. I pored kratkog roka, ispoštovane su propozicije takmičenja i dato uputstvo. Samo u nekoliko škola zapazili smo određene nekorektnosti / nepravilnosti. Ovakvo takmičenje je odlična prilika da, uz malo truda, svi učesnici (škola, nastavnici, učenici) sagledaju svoje stvarne domete, s obzirom na uslove u kojima ih ostvaruju.
A kakva se matematika propagira dovoljno govori i sam naziv takmičenja ("Misliša").
Zahvaljujemo na saradnji.
S poštovanjem,

 

KMM "ARHIMEDES"
Bogoljub Marinković, prof. (s.r.)